Không ai quan tâm đến cảm xúc của bố, cũng không ai biết rằng lần đầu tiên bố biết mẹ mang bầu con, lần đầu tiên bố nghe thấy tim con đập, lần đầu tiên bố nhìn thấy con qua màn hình siêu âm và rất nhiều lần đầu tiên khác bố cảm thấy như thế nào.

Các ông bố đúng là rất thiệt thòi, vì mọi người chỉ quan tâm đến sự hy sinh của mẹ trong 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau và cuộc sống chăm con mọn vất vả sau khi con chào đời. Ít ai nghĩ cũng có một người rất quan trọng, cũng lo lắng trong suốt 9 tháng 10 ngày và hạnh phúc đến “bủn rủn chân tay” khi con cất tiếng khóc oe oe đầu tiên. Là bố chứ còn ai khác. Từ một người chồng vô lo vô nghĩ, hàng ngày chỉ biết "cắm mặt" vào chơi điện tử hoặc xem bóng đá, ngày con chào đời bố được lên chức và cũng gánh thêm biết bao nhiêu trách nhiệm nặng nề khác.

Không ai quan tâm đến cảm xúc của bố, cũng không ai biết rằng lần đầu tiên bố biết mẹ mang bầu con, lần đầu tiên bố nghe thấy tim con đập, lần đầu tiên bố nhìn thấy con qua màn hình siêu âm và rất nhiều lần đầu tiên khác bố cảm thấy như thế nào.



 

 

 

 

 

 

 

 



Việt Hà

Theo TT